Met de inwerktreding van de nieuwe Alcoholwet per 1 juli 2021 worden diverse nieuwe wettelijke eisen gesteld aan de verkoop van alcohol via een webshop.

Leeftijdsverificatiesysteem op moment van verkoop:
Het is wettelijk vastgelegd dat leeftijdsverificatie plaats dient te vinden, dit bestaat uit een leeftijdsvraag die bij iedere aankoop en vóór afronding van he aankoopproces gesteld en beantwoord moet worden. Voor het beantwoorden van deze leeftijdsvraag zal van de koper worden vereist dat hij actief een handeling bij de aankoop verricht, zoals het aanvinken van zijn leeftijd of het doorgeven van zijn geboortedatum. Als de koper de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, wordt de koop geweigerd. Dit punt is gerealiseerd op Tsjechshop.nl
Bij het aanklikken van een alcoholhoudend product dat in het assortiment van onze webshop verschijnt direct de 18+ identificatie.

Leeftijdsverificatiesysteem op moment van aflevering:
Bij iedere aankoop op afstand zal ook bij aflevering van de alcoholhoudende drank de leeftijd van de ontvanger worden gecontroleerd. Dit punt is gerealiseerd door Tsjchshop.nl daar onze vaste vervoerder My Parcel/Flespakket deze mogelijkheid tot verzenden/verificatie aanbiedt. Middels een technische aanpassing in ons systeem zal bij aankoop van alcohol alleen de verzendwijze met 18+ controle kunnen worden gekozen.

Sterke drank separaat besteld en afgerekend:
Vastgelegd is dat online slijterijen geen andere producten dan bij fysieke slijterijen mogen aanbieden. Dit betekent dat consumenten niet langer online op één website in één bestelling levensmiddelen en sterk alcoholhoudende drank mogen kopen. Dit punt is gerealiseerd op Tsjechshop.nl, op dit moment vindt er uitgebreide controle plaats.

Maximaal kortingspercentage hanteren:
Het is voor zowel fysieke, als verkooppunten op afstand niet langer toegestaan om alcoholhoudende drank aan te bieden of te verstrekken waarbij de indruk wordt gewerkt dat er meer dan 25% korting wordt gegeven op de prijs die gewoonlijk wordt gevraagd. Tsjechshop.nl confirmeert zich hieraan.

Geborgde werkwijze noodzakelijk:
Van iedere verkoper op afstand van alcoholhoudende drank wordt een geborgde werkwijze geëist. Dit is een document met omschrijving van de verplichte werkwijze waarmee gewaarborgd wordt dat op afstan bestelde alcoholische drank alleen afgeleverd wordt op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en alleen wordt afgegeven aan een meerderjarige. Een verkoper dient over een document te beschikken en de beschreven werkwijze ook te hanteren. Dit document bevindt zich in de afrondende fase. Momenteel voeren wij controles hierop uit.